Verhalen

The Making of "Uit de Weg" - Krantenbericht

De Oorsprong van het verhaal

Eén van de schrijvers van het scenario,
Reind Garritsen, stuurde mij de oorspronkelijk tekst van het krantenbericht van 1 mei 1958. We wilden eerst het echte krantenbericht op de pagina zetten, maar de kwaliteit daarvan was te slecht. Reind heeft de tekst letterlijk overgetikt en die staat dus hieronder.Vijfde schot raak

MOORDAANSLAG OM EEN WEGGETJE

Boeren maakten elkanders leven tot een hel

Tussen de landbouwers G.J.H.W en E.G.L. in de buurtschap Oele bestaat reeds jarenlang een ernstige vete over een landweg. Hoewel er regelmatig moeilijkheden waren kwam het echter toch nooit tot handtastelijkheden. Zaterdagmiddag is de bom echter gebarsten. Toen L. de heg langs de omstreden weg aan het snoeien was, sommeerde W. hem van zijn land te gaan. G. ging echter door met zijn werkzaamheden. W. heeft toen een buks opgehaald en enige malen op L. geschoten, waarbij deze boven de linkerslaap werd verwond.

Jarenlange plagerijen

Het weggetje waar het om gaat loopt van de boerderij van W. in de richting van het huis van L. Aan de ene zijde wordt de afscheiding gevormd door een heg, terwijl aan de andere zijde een weide is gelegen behorende bij de boerderij van W. Destijds is al eens door het kadaster onderzocht wie eigenlijk de eigenaar van de weg was doch tot een duidelijke uitspraak is men toen niet gekomen. Het gevolg was dat de moeilijkheden die er reeds waren bleven bestaan en zelfs nog erger werden. Op alle mogelijke manieren maakten de buurlieden het elkaar lastig, waarbij volgens de politie het initiatief in hoofdzaak van W. uitging Er zijn reeds diverse malen versperringen op de weg aangebracht, alsmede kuilen gegraven. De heg langs de weg is ook al eens ingesmeerd met teer. W. heeft zijn waakhond zo’n lange ketting gegeven dat deze tot over het midden van de weg kan komen. De politie heeft beiden reeds herhaalde malen tot kalmte gemaand.

Even heg knippen . . . .

De zaak heeft zich echter anders ontwikkeld. Zaterdagmiddag besloot L. n.l. de heg langs de omstreden weg te knippen. Dit was echter in het geheel niet naar de zin van W. die de weg als zijn eigendom beschouwt. Op de aantijgingen van W. bleef L. echter kalm. Hierop liep W. naar huis en haalde een buks, L. toevoegend: “Als je niet bij die heg weggaat schiet ik je dood” W. heeft toen enige keren geschoten zonder doel te treffen. Het vijfde schot trof L. juist toen hij het hoofd wat opzij boog, net boven de linkerslaap. Voordat L. geraakt werd had W. zo deelde de politie ons mee, de opmerking gemaakt: “Áls die kerel zijn kop nu maar omdraait, kan ik hem beter raken.” De inmiddels gewaarschuwde politie heeft L. in het Kon. Juliana Ziekenhuis laten verbinden waarna hij verhoord werd en naar huis kon terugkeren. W. is in verzekerde bewaring gesteld en zal vanmiddag voor de officier van justitie worden geleid