Videoclubs

Videoclubs - Programma's voor videoclubs

Probleem

Een jaarlijks terugkerend probleem voor veel videoclubs is het maken van een sluitend en vooral aantrekkelijk jaarprogramma voor de club. Veel clubs hebben daarvoor een programmacommissie. Die is al maanden van tevoren bezig met de voorbereidingen. Vaak gestimuleerd door leden die zo nodig wat willen. "Kun je niet iemand van de televisie uitnodigen die ons vertelt hoe je het moet doen?" Dat werkt niet. De ervaring is dat veel profs (als ze al willen komen) vaak niet in staat zijn om simpele videofilmers iets bij te brengen.

Hieronder een lijst van mogelijke onderwerpen die bewezen hebben wel te werken. Soms zal ik benamingen voor avonden gebruiken die bij andere clubs misschien anders worden genoemd. Als bestuur moet je er wel vanuit gaan dat de leden 'vermaakt' willen worden. Maar als er een enthousiaste 'onderwijzer' voor de klas staat dan lukt dat wel. Als je in de club twee of drie van die mensen hebt dan zit je als club 'gebakken'. Wees zuinig op die mensen!

Hieronder een aantal suggesties die in de toekomst uitgebreid zullen worden met uitgewerkte, programma voorstellen.

Snel naar een bepaald onderwerp? Klik op het onderwerp.

Dagje-uit-film
Fabrikanten en leveranciers
Films van beginners
Gasten
Jaarvergadering
Leden draaien
NOVA-films
Old Timers
Opdrachtfilms
Repertoire
Rommelmarkt
Tips voor bestuursleden
Uitwisseling clubs
Vakantiefilms
Vrije avond
Wedstrijd
Werkavond
Workshop

Onderwerpen staan in willekeurige volgorde.


TOP

WerkavondDat zijn avonden waar wat geleerd kan worden. Ze zijn onder te verdelen in twee soorten. Avonden waarbij een filmer voor de klas een verhaal met voorbeelden laat zien en avonden waarbij de leden van de club opdrachten krijgen die ze moeten uitvoeren. De laatste categorie is het meest populair. Onderwerpen kunnen zijn: 1. Schrijf een synopsis, scenario en draaiboek (Spotten en dan verder)
 2. Ken je camcorder (klik hier voor uitleg)
 3. Gebruik van microfoons (klik hier voor uitleg)
 4. Gebruik van kunstlicht (klik hier voor uitleg)
 5. Videomontage op de PC.

TOP

Workshop

In tegenstelling tot werkavonden wordt er tijdens een workshop echt een korte film opgenomen die een aantal weken later ook vertoond moet worden. Het onderwerp van de te maken film wordt pas tijdens de avond (of dag) bekend gemaakt. Meestal zal in kleine groepen gewerkt worden die vooraf samengesteld worden door de leider van de avond. Die kan er voor zorgen dat geroutineerde filmers gaan samenwerken met beginners. Op het plaatje een workshop 'interview' met v.l.n.r. Harry Exterkate, Ester Ris en Hugo Lieffering van FACE Enschede.
 1. Film een bepaalde handeling
 2. Maak een reclamefilm
 3. Snijden in de beweging
 4. Maak een interview

TOP

Repertoire

Een geroutineerd filmer uit de club wordt uitgenodigd een avond te vullen met zijn of haar beste films. Meestal is het leuker om twee filmers voor een avond uit te nodigen. Dit kun je als club minstens een keer per jaar doen als je club groot genoeg is.

TOP

Old Timers

Vooral voor clubs die het chemische filmtijdperk nog hebben meegemaakt, is het leuk om een aantal 'oude' rotten uit de club te vragen (8 mm) films uit de oude doos te vertonen. Als er genoeg 'oude rotten' zijn, kun je dit wel eens in de paar jaar herhalen.

TOP

Vakantiefilms

Maak er als bestuur of programmacommissie een gewoonte van om in het begin van elk nieuwe jaar een avond te reserveren voor vakantiefilms. Grotere clubs moeten misschien wel twee avonden plannen, want vakantiefilms zijn meestal lang. Als de lengte van de films een probleem geeft kun je een maximum lengte verplicht stellen. Vakantiefilms inkorten geeft meestal een betere film.

TOP

Wedstrijd

Organiseer een maal per jaar een wedstrijd met prijzen. Als je dat serieus wilt doen, dan vraag je een paar juryleden van een andere videoclub om de films te beoordelen. Spreek met die juryleden af of er onkosten vergoed moeten worden. Stuur hem of haar een bevestiging van de afspraken. Zorg er wel voor dat de totale lengte van films niet langer is dan 2 uur. Als er meer films zijn, dan moet de club zelf een selectie maken van de wedstrijdfilms.

TOP

Gasten

Er zijn een flink aantal filmers in Nederland die tegen een geringe vergoeding een avond willen komen verzorgen. Je kunt vaak als club dan vragen om een vooraf bepaald onderwerp te behandelen. Meestal zal de gast dan ook films meebrengen en vertonen die met het onderwerp te maken hebben. Zorg als club dat je de films die de gast meebrengt kunt vertonen. Er zijn ook gastfilmers die een cursus of workshop kunnen geven van meerdere avonden. Veel van deze 'gasten' hebben vaak een aantal specialiteiten. Spreek vooraf duidelijk af wat de 'gast' doet en waar de club voor moet zorgen. Spreek ook duidelijk af welke onkosten aan de gastspreker vergoed moeten worden. Stuur hem of haar een bevestiging van de afspraken. Het overhandigen van een fles met inhoud of een bloemetje aan het eind van de avond wordt altijd gewaardeerd. (Wim Nummerdor is helaas in april 2006 overleden)

TOP

Fabrikanten en leveranciers

Fabrikanten of leveranciers van camcorders of montageapparatuur zijn vaak bereid om hun producten te komen demonstreren. Je moet dat lang van tevoren bespreken. De club blijft op deze manier goed op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op videogebied. Voor dit soort avonden kun je ook videofilmers van buiten de club uitnodigen via kranten of huis aan huis bladen. Soms kun je daar nieuwe leden mee winnen.

TOP

Uitwisseling

Videofilmclubs kunnen veel van elkaar leren. Nodig daarom zo nu en dan een bevriende club uit de omgeving uit voor het verzorgen van een avond. De uitgenodigde club vertoont dan films van de leden. De eigen leden kunnen commentaar leveren op de films. Dat is leerzaam voor de eigen club, maar ook voor de bevriende club. Als tegenprestatie gaat de eigen club natuurlijk wel op tegenbezoek bij de bevriende club. Aan dit soort avonden zijn geen kosten verbonden. Maar spreek dat wel even af met de andere club.

TOP

Vrije avond

Gek genoeg is dit een soort avond die bij de club waar ik lid van ben wel gewaardeerd wordt. Voor deze avond hoeft niets georganiseerd worden. De leden krijgen de gelegenheid zelf iets te verzinnen om een deel van de avond te vullen. Er kan een film vertoond worden, een discussie over een bepaald onderwerp aanroeren of een demonstratie geven van bijvoorbeeld een nieuw apparaat. Er moet vooraf wel even door de leden aangekondigd worden wat ze gaan doen. Het bestuur of de programmacommissie kan er dan voor zorgen dat het een leuke avond wordt en er geen ruzie ontstaat omdat iemand misschien niet aan de beurt komt. Ik denk dat dit soort avonden alleen werkt bij grotere goed draaiende clubs.

TOP

Rommelmarkt

Als aanvulling voor een avond die niet helemaal gevuld is kan een rommelmarkt gehouden worden. De leden kunnen hun overbodige spullen aanbieden. Laat de 'verkopers' stickers met prijzen op de artikelen plakken. Er mag natuurlijk worden afgedongen.

TOP

NOVA-films

Clubs die lid zijn van de NOVA kunnen tegen een geringe vergoeding goede amateurfilms huren. Daarmee kan dan een avond gevuld worden. Als er een goede selectie uit de films gemaakt wordt, is het zelfs mogelijk alleen films over een bepaald onderwerp te vertonen. Bijvoorbeeld heel goede vakantiefilms. Of alleen speelfilms of documentaires.

TOP

Leden draaien

Geef ruim van tevoren aan wanneer er een avond gehouden wordt met films van de leden. Deze avonden dienen alleen om films te laten zien die de filmer nog niet eerder heeft laten zien. Of films die nog niet afgemonteerd zijn, maar waar de maker geen raad mee weet. Via discussie in de club kan de maker van zo'n film de 'goede' richting op gestuurd worden.

TOP

Films van beginners

Veel filmers die nog maar kort filmen en zich vergapen aan de films van gevorderde filmers durven hun films vaak niet te laten zien. Organiseer een avond speciaal voor die leden die weinig of nog nooit een film hebben laten zien. Vraag ze persoonlijk of ze één of twee films willen meebrengen. Geef na de vertoning tips over de manier waarop het beter kan. Schrik die nieuwe leden vooral niet af met te veel informatie waar ze nog niet aan toe zijn.

TOP

Opdrachtfilms

Aan het eind van een seizoen, en dan bij voorkeur voor de grote vakantie kan een onderwerp afgesproken worden voor het maken van een film met verplicht onderwerp. Zoek onderwerpen waar alle leden 'wat mee kunnen' en stimuleer in de loop van het seizoen het maken van die film. Er zijn een aantal mogelijkheden. Bijvoorbeeld:
 1. 1 minuut film.
 2. Film met een verplicht onderwerp zonder maximale lengte.
 3. Feuillefilm met verplichte 'rode draad'. (klik hier voor uitleg)

TOP

Dagje uit filmen

Organiseer bij voorkeur in het voorjaar (bijvoorbeeld de laatste clubavond voor de grote vakantie) een clubavond op een plaats waar veel te filmen is. Dat kan bijvoorbeeld een kermis, dierentuin of avondmarkt zijn. Spreek na afloop af in een restaurant of café waar een drankje gedronken kan worden als afscheid van het seizoen. Een rijke club geeft de aanwezige leden een consumptie. Geef tijdens een eerdere clubavond zo veel mogelijk informatie over de plaats waar gefilmd gaat worden. Spreek af, dat de film tijdens de eerste avond na de grote vakantie vertoond moeten worden. Netjes gemonteerd natuurlijk!!

TOP

Jaarvergadering

Elke serieuze vereniging houdt jaarvergaderingen. Probeer die vergadering aantrekkelijk te maken voor de leden. Zet er altijd een onderwerp op waar elk individueel lid wel een mening over heeft. Bijvoorbeeld; 'wie heeft er suggesties voor het komende seizoen'. Meestal duurt zo'n vergadering niet de hele avond, dus zorg voor een heel aantrekkelijke aanvulling waar veel leden op afkomen. Zorg voor het op tijd toezenden van de agenda voor die avond en vermeld daar ook op wat als extra gedaan wordt.

TOP

Tips voor bestuursleden

Misschien (alweer) arrogant maar ik heb in totaal meer dan 20 jaar in besturen van film-videoclubs gezeten. Ik ben zo langzamerhand bekend met dingen die je wel en niet moet doen binnen een club of bestuur. Hieronder een niet uitputtend aantal tips:
 1. Zorg voor een strakke frequentie van clubavonden. Bijvoorbeeld om de 14 dagen op een vaste avond.
 2. Zorg voor een regelmatige papieren berichtgeving naar de leden. Als werkelijk alle leden beschikken over e-mail, dan kan dat natuurlijk ook op die manier. Als je het helemaal luxe doet, laat iemand in de club dan een clubblad maken wat regelmatig uitkomt. Het clubblad van FACE (Enschede) is gestart in 1977, bestaat nog steeds en komt om de 6 weken uit.
 3. Zorg dat voor het seizoen begint, de clubavonden van tenminste 3 maanden vast staat. Liever nog een half jaar.
 4. Breng afwisseling aan in de soorten avonden. Zorg voor programma's voor beginners en gevorderden. Passieve en actieve avonden. Verdeel de 'topavonden' over het hele seizoen.
 5. Bedenk dat de leden naar de clubavonden komen voor ontspanning. Maak van de actieve avonden geen 'heilig moeten'. Maar probeer wel iedereen te betrekken bij het clubwerk. Houdt het dagelijks bestuur klein, maar verdeel het werk over zoveel mogelijk leden. Bijvoorbeeld; programmacommissie waarvan 1 man/vrouw in het bestuur zit, materialencommissie die zorgt voor de apparatuur die in bezit is van de club, benoem iemand die de boeken, tijdschriften, Cd's en films van de club beheert (als die er zijn) enz.
 6. De zaal waar de clubavonden gehouden worden is zeer belangrijk. Huur liever een iets duurdere gezellige zaal dan een goedkope ongezellige zaal. Het is een voordeel als in de zaal een bar aanwezig is waar drankjes verkocht worden.
 7. Zorg dat niemand in het bestuur de club 'tot zijn eigendom maakt'. Zo'n heerschap (het zijn nooit dames) vindt dat hij alles wel zal regelen en beslissen. Direct uit het bestuur verwijderen. Maar heb je iemand in het bestuur die alles wel wil doen of organiseren als hem/haar dat gevraagd wordt, wees daar dan zuinig op.