Videoclubs

Videoclubs - Info over VC Berkelland v.h. Borculo

Welkom bij de
Videoclub Berkelland (VCB)


De Videoclub Berkelland is een kleine maar gezellige club, met zon 20 leden afkomstig uit Borculo en omliggende plaatsen.

De doelstelling van de club is: voor iedereen die belangstelling heeft voor het maken van films wat te bieden, onder het motto Hoe verbeter ik mijn films?.

Er wordt vooral aandacht besteed aan filmtechniek, cameravoering, filmtaal, het maken van een filmplan, het filmverhaal en digitale montagetechnieken. Bijna iedere clubavond is er gelegenheid tot stellen van vragen over deze materie. De gezamelijke leden hebben een flinke hoeveelheid kennis over het maken van films en de techniek die daarbij te pas komt.

De clubleden krijgen regelmatig de gelegenheid hun fillms te vertonen en ze daarna te bespreken. Af en toe gaan we met onze club bij een andere op bezoek of is er een club bij ons te gast.

Verder proberen we elk jaar in clubverband enkele films te maken. De VCB heeft een aantal zeer actieve leden die jaarlijks met hun films meedoen aan regionale en nationale filmfestivals.

De club beschikt over eigen apparatuur waarmee de films op een projectieoppervlak van 2x3 meter kunnen worden vertoond. Voor het geluid bij de film hebben we een stereo-installatie.

Het seizoen duurt van eind augustus tot eind mei. In deze periode zijn er zon 16 bijeenkomsten op woensdagavond van 19.30 tot ca. 22.00 uur in het clubgebouw van de speeltuinvereniging De Koppel op de hoek Koningin Julianastraat/Prins Bernardstraat in Borculo. (zie rode pijl)Contributie

De contributie bedraagt 70,00 per jaar.

Wat krijgt u daarvoor?
  1. Naast het lidmaatschap van de VC Borculo bent u ook
  2. lid van de Audiovisuele Vereniging Oost (AVO), die naast onze clubavonden ook nog enkele extra bijeenkomsten/cursussen organiseert.
  3. Tevens bent u lid van de Nederlandse Organisatie van Audiovisuele Amateurs (NOVA), waardoor u geen Buma/Stemra-rechten hoeft te betalen voor muziek op uw films, als u deze voor amateurdoeleinden gebruikt.
  4. U hebt het recht, zonder inschrijfgeld, deel te nemen aan filmfestivals.
  5. Tijdens de clubavonden wordt er gratis koffie en thee verstrekt.

Wilt u lid worden?

U mag vrijblijvend een paar avonden op bezoek komen, waarna u beslist of u lid wordt.

De eerstvolgende clubavonden zijn:

PROGRAMMA CLUBAVONDEN SEIZOEN 2017-2018(def.versie, 14 nov. 2017)

Clubavonden beginnen om 19:30 uur. In principe op de woensdagen in de even weken.

Indien je op een avond een film wilt vertonen, meldt deze dan vooraf aan bij de programmacommissie bij Jan (gjb.wanders@planet.nl) of Adri (adriestam@kpnmail.nl) en Leo Sijtsma (l.f.sijtsma@ hetnet.nl) onder vermelding van titel en speelduur. Op de avond zelf deze mede te brengen op DVD of stick. Verder is er aan het begin van elke clubavond (m.u.v. de nieuwjaarsbijeenkomst) de mogelijkheid vragen te stellen ingeruimd (graag zelf even aankondigen).

6 september
Opening nieuwe seizoen door de voorzitter.
Presentatie/aanvullingen op het uitgewerkte programma voor het seizoen 2017/2018

20 september
Startschot filmprojecten; keuzes uit de projecten, samenstelling groepen, afspreken vervolgmomenten om resultaten/vorderingen mede te delen/ te bespreken/te bekijken alternatieve methode van films maken: Cees Tognini filmt soms zonder voorop gesteld doel en monteert de beelden vervolgens en zoekt daar passende geluiden e/o muziek bij, en maakt er zo een kunstwerkje van. We vragen hem enkele films te vertonen en in te leiden en ons over zijn insteek en motivatie te vertellen.

30 september: AVO Reisfilmfestival

4 oktober
jureren:hoe kijkt AVO-Nova jury naar een film. Film(s) bekijken a.d.h.v. juryrapport inleiding Ben Tragter. Leo Sijtsma levert een paar films met juryrapport; over de laatste film zal ieder lid gevraagd worden een rapport in te vullen(oefening

18 oktober
het voice-over verhaal: De beelden kunnen nog zo goed zijn, de juiste voice-over eronder maakt het verhaal pas compleet. We vragen Willem Kootstra ons in te wijden in het maken van een goed verhaal.

25 oktober :Alg. vergadering AVO

1 november
Rudi Kreunen: uitleg gebruik cameratechniek ondersteunt met voorbeelden Definitieve beslissing wel of niet aanmelden van een clubfilm voor het AVO-clubfilmfestival op 26 nov.

15 november
Bespreking filmportretten en andere projecten

25 november:AVO Clubfilm festival

29 november
Jan van der Geest bezoekt ons en laat recent werk zien, o.a. zijn film over de Dinkel

13 december
Aanmelding deelnemers om de Dick Klevering trofee van 6 januari
Anders Kjaer en Ab Bosman brengen 2 onderwerpen voor het voetlicht:
1) een micro documentaire maken op basis van een template
2) planning voor een filmdag
En ondersteunen dit met beeldmateriaal
Verder geven ze antwoord op vragen over het gebruik van het montageprogramma Magix

10 januari
Nieuwjaarsbijeenkomst
Clubfestival om de Dick Klevering trofee
De partners zijn mede uitgenodigd

17 januari: jaarvergadering AVO

24 januari
Jaarlijkse ledenvergadering
Ruimte voor eerste vertoning films t.b.v. Clubkwalificatie voor AVO festival
(films vooraf aanmelden bij Leo Sijtsma (l.f.sijtsma@hetnet.nl))

3 februari: praktijkdag 'cameraregie'

7 februari
Documentairemaakster Ingrid Kleinsman bezoekt ons en vertelt over haar werk en laat voorbeelden zien.

21 februari
Films aangemeld t.b.v. AVO festival worden vertoond in hun definitieve/verbeterde versie + certificaat uitreiking hiervoor.

7 maart
Ronald Voort: inleiding over montage en beeldgrammatica ondersteunt met beelden(deel 1)

21 maart
Ronald Voort: inleiding over montage en beeldgrammatica ondersteunt met beelden(deel 2)

4 april
Club 'D'r op Oet' uit Nijverdal komt op bezoek voor een uitwisseling en toont ons haar werk

14 april: AVO festival

18 april
Het maken van een vakantiefilm

2 mei
19:30 uur seizoensafsluiting bij/in....
Presentatie en bespreking conceptprogramma 2018-2019

Toelichting en aanvulling op het programma:

1) Keuzes Filmprojecten:
-Filmportret van persoon met cultuur-historische verdiensten
-Reclamefilmpje
-filmmontage van 1-3 minuten van een door een ander aangeleverd ruw materiaal

2) Een Studiobezoek:
We gaan een uitstapje maken naar museum Beeld en geluid in Hilversum. Datum etc. nader uit te werken

3) Magix-cursus:
In principe zullen de lesavonden weer op de tussenliggende woensdagen plaatshebben.
We starten hiermee na de jaarwisseling in overleg met en tussen Jan Kupper en de docent.

Het Bestuur:

Het Bestuur:

 

 

Ben Tragter, voorzitter

Deugenweerd 17, 7271 XR Borculo

0545-272087

Leo Sijtsma, secretaris

Haardijk 4, 7161 MX Neede (Noordijk)

0545-293385

Stephan Pillen, penningmeester

Joostenkamp 11a, 7261 PJ Ruurlo

0573-453461

De Programmacommissie:

 

 

Adri Stam

Bierstraat 3, 7241 AG Lochem

0573-251889

Jan Wanders

Needseweg 3, 7151MH - Eibergen

0545-471022