Verhalen

Verhalen - Leuke verhalen - Kent u dat nou ook?

Als enthousiast videofilmer wordt u tijdens de vakantie met uw partner beperkt in uw videovrijheid omdat vrouwlief vindt dat je niet zo moet treuzelen met de camera. Met de gedachte in uw achterhoofd dat de camcorder toch eigenlijk mee is genomen om met de opnames later, in de winter, een mooi vloeiend verhaal met mooie vloeiende beelden in elkaar te monteren, wilt u, nee, moet u van 'verhaaltechnisch' belangrijke momenten een opname maken. Logisch toch? Althans voor ons! Niet zo zeer voor haar. Ze vindt dat maar een gedoe en een nutteloos oponthoud. Een statief opzetten is helemaal uit den boze. Zij wil de vakantie beleven, wij willen daarnaast de vakantie ook vastleggen. Voor later, in het bejaardentehuis.

Schapen

Dus wat rest ons dan te doen: zoveel mogelijk opnames maken als zich aan het optutten is, inkopen doet, tijdens een rustpauze op het terras even naar het toilet is, of door ons strategisch op vergaring van toeristische informatie uitgestuurd is. Soms doen zich echter sporadisch momenten voor dat er samen niets anders te doen valt dan een paar opnames maken en daar moeten we dan met volle teugen van profiteren. Ik denk b.v. als je samen vast zit in de file, als je samen verdwaald bent in de Provence, of als een kudde schappen de doorgang verspert. Nog zulke leuke plekken waar je met elkaar 10 minuten moet staan niks te doen zijn de lange horizontale roltrappen van Schiphol die je glijdend brengen naar je Departure Terminal voor een mooie vliegvakantie. Ideaal om vloeiende opnames te maken. Je hoeft er niets anders voor te doen dan de camera te starten en je op de treden te laten meenemen. Jij blij, vrouwlief blij, dus samen blij.

Bedolven

En van die blijheid op het snoetje van vrouwlief die achter me mee glijdt moest ik absoluut een opname maken. Een sfeervolle compositie zou het worden: op de voorgrond m'n partner en op de achtergrond contingenten van drukpratende Japanners, Indiërs, Ghaneezen, en wat er daar achter nog meer aan exotisch meegleed. Zelfs de audio kwam voor de opname mooi uit: "Your attention, please. Passengers for flight...". Verder kwam ik niet want terwijl ik door de zoeker van de camera bleef opnemen was wel ongemerkt het einde van de rolstoep bereikt. Ik kukel met draaiende camera achterover, kon nog net m'n val breken om de camera te redden. M'n partner kon me met een sprongetje ook nog net ontwijken, maar de contingenten internationale gezelschappen van diverse pluimage niet meer, want ze bleven door de rolstoep aangevoerd worden. Ik werd letterlijk onder hen bedolven en de berg exotica werd steeds hoger. Het is dat die rolstoepen zo'n rooie noodstop hebben, anders was ik onder internationale druk gezwicht.

Springen

Als we het over éénwording van de menselijkheid hebben dan was dát het wel in de vorm van gezamenlijk gevloek in alle talen tijdens het gezamenlijk opkrabbelen. Van de opnamen is, na toch een mooie shot, het stukje te zien dat ik een veel te snelle tilt maak naar het plafond en onscherpe detailles van hevig geschrokken aanstormende Japanse gezichten. Tot aan de soortgelijke rolstoepen van Changi Airport, Singapore, moest ik van m'n partner verdragen: het is nog 3, het is nog 2, het is nog 1, het is nog 0 meter: springen!

Een videoot. (Naam en woonplaats bij de redactie bekend)