Verhalen - Oude Doos - Probleem met Studio 7

"Studio" software wordt door Pinnacle geleverd bij een aantal pakketten voor videomontage in de computer. Ik ken de software alleen van horen zeggen en van een aantal demonstraties waar ik getuige van was. En van mijn buurman, die het ook gebruikt. De software is zeer intuïtief en goed bruikbaar voor de vele amateurs die met de PC hun films monteren. Helaas zit er een probleem in, die ik nu al van een aantal kanten heb vernomen. Het gaat om het spoor in de tijdlijn waar een voice-over op gezet kan worden.Onbruikbaar

Er zijn in het pakket twee sporen te gebruiken voor extra geluid, naast het life geluid. Er is één spoor waar muziek op gezet kan worden, en één die voor een voice-over bedoeld is. Dat laatste spoor kan eigenlijk alleen gebruikt worden voor een microfoon. Je moet dan een microfoon inpluggen in de PC en je film rechtstreeks inspreken. Dat is om een aantal redenen niet goed bruikbaar. Een computer is nooit helemaal stil, dus je hoort altijd wat geruis op de achtergrond. En je bent 'verplicht' om geen versprekingen te maken. Nu kun je het natuurlijk altijd opnieuw doen, maar dat werkt toch niet optimaal. Voor mij zou er nog een derde probleem zijn, want ik monteer meestal beeld en voice-over tegelijk. Ik neem daarom de voice-over eerst op, op een minidisk en speel dan alle goed ingesproken stukken naar de harde schijf van de PC. En dit laatste nu, is bij de Studio software schijnbaar niet mogelijk.

Wie

Ik schijf met opzet 'schijnbaar niet mogelijk' want ik vraag me af of er misschien filmers zijn die daar een goede en voor iedereen bruikbare oplossing voor gevonden hebben. Ik ken in de videoclub waarvan ik lid ben een aantal filmers die met dit probleem zitten. Zij zouden graag eerst de voice-over op band of MD zetten en daarna op de (voice-over) tijdlijn van Studio. Is er misschien iemand die een oplossing heeft voor dit probleem? Laat het Videofilmer weten, dan zetten we het op de site. Mijn buurman en al die anderen zullen je dankbaar zijn. Alvast bedankt!

PROBLEEM OPGELOST

Ik kreeg van twee kanten een oplossing toegestuurd. Hieronder de inzending van drie filmers. Ik hoop dat mijn buurman en al die anderen die er blijkbaar problemen mee hadden, er blij mee zijn.
Jan Hirschfeldt schrijft via e-mail:

Ik maak mijn "voice-overs" via de opnamerecorder van mijn geluidskaart. De dan ontstane wav-file sleep ik naar een van de twee sporen van mij studio-7 programma. Geluid is prima en storingsvrij

Reind Garritsen en Bert Pot hebben de volgende oplossing:

Het studio programma biedt de mogelijkheid om de microfoon om te schakelen van microfooningang naar bijvoorbeeld lijningang. Deze optie maakt het mogelijk om een signaal van b.v. minidisc of bandrecorder rechtstreeks op het microfoonspoor te plaatsen. Eerst een geluidsbestand aanmaken is dus niet nodig. De ingangssignaalsterkte kan in het bekende microfoonscherm afgelezen worden op de V.U. meter en ingesteld worden met de schuifregelaar. Het signaal moet bij deze toepassing aangeboden worden op de lijningang.


Werkvolgorde

- start het programma studio 7.
- Klik in " bestand" de te bewerken film aan (menubalk)
- ga naar: bewerken.
- Klik op "installatie" (menubalk)
- Kies "CD en stemopname"
- In dit scherm naar rechterdeel "opname gesproken commentaar"
- Keuzemogelijkheid onder microfoon aanklikken (driehoekje)
- Kiezen voor "lijn"
- Afsluiten met "OK"

Ook is het nu mogelijk om de microfoon op een (externe) mixer aan te sluiten en dit uitgangssignaal (op lijnniveau) aan te bieden op de lijningang van de geluidskaart.

Alle handige opties van de microfoon binnen het DV studio programma blijven zo beschikbaar.