Verhalen

Verhalen - Oude Doos - Gebruikservaring Casablanca 1

Een artikel over de Casablanca en dan nog wel over de Casablanca 1. Is dat niet wat achterhaalde kost. We weten immers al alles van die Casablanca af en bovendien is er nu een Casablanca AVIO en een Casablanca KRON en daarna nog een aantal nieuwe modellen. Het systeem is gebaseerd op de Amiga-techniek en niet op de techniek die in de PC is toegepast. In de reclame doet men het soms voorkomen dat Casablanca helemaal niets met computers te maken heeft, maar het is niets meer of minder dan een computersysteem. Maar dan wel een zogenaamd "stand alone systeem". Dat wil zeggen dat je er videofilms op kunt monteren, maar dat je er niet mee kunt internetten, dat je er geen brieven mee kunt schrijven enz. Het is dus een gespecialiseerde computer. Er wordt zelfs geen computermonitor bij gebruikt maar een gewoon TV toestel. Het voordeel van zo'n stand alone systeem is dat er al veel voorinstellingen aan de computer zijn uitgevoerd en dat je daar zelf dus niets meer aan hoeft te doen.

Apparatuur

De apparatuur, die je nodig hebt bestaat uit: de Casablanca, een TV apparaat en een videorecorder om de opgenomen videofilm mee binnen te halen en na montage weer uit te voeren. Je kamera is voor dat "binnen halen" altijd te gebruiken. Voor het uitvoeren is een videorecorder nodig of die zelfde kamera, als die tenminste een video-ingang (analoog- of DV-in) heeft.

Diverse signalen

Het "binnenhalen" van het videosignaal kan op verschillende manieren gebeuren; composiet, dwz beeld en geluid (al of niet stereo) komen binnen via een kabel met gele tulpstekker voor het beeld en een rode en een zwarte stekker voor het geluid. Het "binnenhalen" kan ook via een 4 polige Hosiden- of S-VHS kabel gebeuren. Het geluid gaat weer door een stereogeluidskabel. De kwaliteit van het beeld door een Hosiden kabel is beter dan dat door een composiet kabel. Je kunt ten slotte het signaal ook nog digitaal binnen halen en weer uitvoeren, maar dat vraagt om de inbouw van een niet zo goedkope extra DV (Digital Video) module in de Casablanca. Je moet daar rond veertienhonderd Euro voor neerleggen.

Opnemen

De beelden en de geluiden worden vanaf de band gekopieerd naar de "harde schijf". Die harde schijf is uitwisselbaar. Er zijn schijven van 4Gb, 9,1Gb, 18,2 Gb en meer, overeenkomend met een tijdlengte van globaal 20, 40 en 80 minuten. Je kunt dus meerdere projecten tegelijkertijd onder handen hebben, maar voor elk project is een schijf nodig. Die harde schijven zijn de laatste jaren steeds in prijs gedaald maar ze kosten nog steeds rond vier, vijf honderd Euro. Als je basis video materiaal op de harde schijf is gezet, kun je dit materiaal "uit elkaar "knippen", zoals dat vroeger met super-acht-film gebeurde. Je krijgt nu een verzameling losgeknipte shots die elk een nummer hebben meegekregen. Je kunt zo'n shot apart bekijken op de monitor, Je kunt het inkorten, door aan de voorkant of aan het einde van het shot beelden weg te nemen. Je kunt het ook helemaal uit de verzameling halen, weggooien dus. Je kunt de volgorde van de shots wijzigen en met behulp van een toetsenbord het nummer van ieder shot veranderen of zelfs het nummer vervangen door een naam. Een postzegelachtige afbeelding laat je zien wat de beeldinhoud van elk shot is. We hebben nu een shotlist, maar nog steeds in de volgorde van opname.

Montage

In een "storyboard" kunnen nu de uitgezochte en ingekorte shots worden gerangschikt tot een film. Zonder kwaliteitsverlies kun je de rangschikking veranderen zo veel als je wilt. Je kunt in de film ingrijpen totdat je tevreden bent over het resultaat. Je kunt het bereikte resultaat op de monitor afspelen zo vaak als je maar wilt. Er treedt geen bandslijtage op, want alles staat op de harde schijf. Tussen de gemonteerde shots kunnen allerlei beeldovergangen worden gezet. De Casablanca heeft meer mogelijkheden dan je in een normale film ooit zult gebruiken. Te donkere shots kunnen worden verhelderd, de algemene kleurinstelling kan worden veranderd, je kunt titels toevoegen en met een speciaal programma kun je routes op kaartjes intekenen of belangrijke beeldonderdelen omlijsten. Zinnige en onzinnige dingen zijn hier mogelijk; een ieder moet zijn eigen grenzen maar trekken. Je kunt monteren aan de hand van een vooraf opgenomen geluid, je kunt ook geluid toevoegen en vervangen bij bestaande shots. Als je de film hebt gemonteerd, bekeken en herbekeken kun je het resultaat op tape zetten en dat kan op VHS. Op S-VHS, op Hi-8 of op DV. In dit laatste geval zal de montage zonder kwaliteitsverlies op band gezet kunnen worden.

Titels

Standaard wordt een titelgenerator meegeleverd. Er is keuze tussen een flink aantal lettertypes en -groottes, kleuren en titelbewegingen. De titels kunnen over de shots worden heen gezet, je kunt ze ook een eigen (gekleurde) achtergrond geven.

Duur

Een bijzonder hulpmiddel is het archief. Met behulp van 'Heimdal', een speciaal voor Casablanca ontwikkeld DVD-systeem kun je, voordat je de harde schijf schoonmaakt voor een volgend project alle erop staande gegevens op een DVD-schijf zetten. Vele maanden of jaren later kun je dan je project weer op de harde schijf laden en de montage verder voortzetten of verfijnen. Dit alles gaat gepaard zonder kopieerverliezen. Het archiefsysteem moet wel apart worden aangeschaft en het is niet goedkoop. Toen de Casablanca op de markt kwam, nu een jaar of vijf zes geleden gaven de PC-montage-systemen veel storingen en ernstige problemen. De Casablanca was een grote uitkomst. De op PC gebaseerde systemen zijn echter volwassen geworden en betrouwbaar. De concurrentie is daardoor zeer aan het verschuiven ten gunste van de "andere" montagesystemen en je moet een goede redenen hebben om zo diep in de buidel te tasten, want je kunt wel zeggen dat de Casablanca duur, erg duur is.

Ervaring

Een ieder met interesse voor video, maar geen enkele ervaring met computers, kan binnen een dag aan het monteren zijn met een Casablanca-systeem. De fijne kneepjes, de geluidstoepassingen, de beeldmengingen , grafieken en kaartjes komen later wel. Belangrijk is, dat je meteen aan de gang kunt zonder ieder ogenblik aan de telefoon van de leverancier te hangen om te informeren hoe je deze of een andere moeilijkheid oplost. De Casablanca wordt door vrij veel videoamateurs met veel plezier gebruikt en dat heeft het voordeel dat je als nieuwkomer in een filmclub op heel veel plaatsen informatie kunt krijgen en dat hulp bij problemen overal te krijgen is. Je belt maar als je wat wilt weten. (Niet tussen 23.00 en 9.00 uur svp. , want dan is de Casablanca bij mij niet in bedrijf)

Dick Klevering, (overleden: augustus 2002) Februari 2002

Dit artikel is in een langere versie, eerder verschenen in FACE Film Flitsen, Jaargang 24 nr. 2, het blad van de Film & video Amateur Club Enschede.