Verhalen

Maak eens een bedrijfsfilm - Deel 2 - Doelgroep

Afspraken

We bekijken in dit tweede deel hoe je afspraken kunt maken met je collega's en het is belangrijk te weten voor wie de film bedoeld is. De 'doelgroep' dus. Hoe start je een productie op en wat kan het gevolg zijn als anderen met jouw film 'aan de haal gaan'.

Lampen

Bij deze gespeelde scène in een controlekamer van een bedrijf is gebruik gemaakt van 3 lampen. De lampen waren voorzien van filters en dimmers om de juiste hoeveelheid licht te krijgen. Boven de spelers (medewerkers van het bedrijf) hing aan een hengel een microfoon. De opname is 4 maal gemaakt met steeds een andere uitsnede. Ook werden een aantal close-ups van 'koppen' en handelingen gemaakt. Daardoor was het mogelijk om te monteren. De gesproken tekst werd geimproviseerd en ook de handelingen waren steeds gelijk.


Hoe bereid je je collega's voor

Je hebt intussen het vertrouwen gewonnen van je werkgever en het is nu zover dat je gewoon de opdracht krijgt om een film voor het bedrijf te maken. Dat is een leuke onderbreking van je werk bij de firma, maar heeft wel consequenties voor je normale werk en misschien ook voor je collega's. Want het maken van een bedrijfsfilm kost aardig wat tijd. En in die tijd zullen misschien je collega's jouw werk moeten overnemen. En dat vinden ze misschien helemaal niet leuk. De beste manier om dan toch goede maatjes te blijven is, je collega's zo uitgebreid mogelijk te informeren over het maken van de film. Vertel wat de bedoeling is en hoeveel tijd het in beslag gaat nemen. Maak goede afspraken over de overname van jouw werk. Houd je collega's regelmatig op de hoogte van de voortgang van de film en beloof ze dat ze als eerste de film mogen zien als hij klaar is. Hoe meer zij zich betrokken voelen bij het maken van de film hoe groter de bereidheid om jouw werk over te nemen.

Starten met de productie

Na het verkrijgen van de opdracht, is het belangrijk om bij de opdrachtgevers te informeren wat voor film het precies moet worden. De mogelijkheid bestaat dat je niets weet van het onderwerp waarover de film moet gaan. Vraag daarom, tijdens het eerste gesprek met de opdrachtgever of hij (of zij) op één A4-tje op wil schrijven wat hij wil zien. Laat hem dat puntsgewijs opschrijven in een heldere omschrijving. Vraag dan wat precies de doelgroep is voor wie de film gemaakt wordt. Neem geen genoegen met 'het moet een film worden die iedereen leuk vindt'. Bedrijfsfilms worden altijd gemaakt voor specifieke groepen in of buiten het bedrijf.

Doelgroep

Wanneer de film gemaakt wordt voor de directie van het bedrijf, dan zul je deze mensen moeten aanspreken in de 'taal' die ze verstaan. Probeer jargonwoorden te vermijden, maar zorg wel voor een 'volwassen' taalgebruik. Is de film bedoeld voor 'mensen op de vloer', niets ten nadelen daarvan, maar dan moet je gebruik maken van eenvoudiger taal. Je mag mensen nooit onderschatten, maar dit soort films moeten begrepen kunnen worden door jongelui vanaf 15 jaar. Gebruik in je film nooit moeilijke woorden, want alles wat gezegd wordt moet in één keer begrepen worden. Je snapt wel dat wat hierboven staat betrekking heeft op de voice-over (buitenbeeld tekst) van de film.

Chauffeurs

Deze opname komt uit een film over veiligheid bij het laden van een tankauto met chemicaliën. De chauffeurs van deze tankauto's krijgen regelmatig instructie over hoe ze moeten omgaan met het product en met de veiligheid voor zichzelf en het milieu. In de film is onder andere te zien wat iemand moet doen als hij vloeisof in zijn ogen heeft gekregen. En hoe hij zich moet laten helpen door een collega. In deze film kreeg deze zelfde man ook een puts zoutzuur (water dus) over zich heel en moest hij onder een nooddouche gaan staan. Hij speelde het prachtig. Het was gelukkig lekker warm weer.


Leuk

Bedrijfsfilms maken is een leuke hobby. In mijn geval werd het nog leuker toen ik mijn toenmalige werkgever kon overtuigen dat het goedkoper was om zelf opname- en montageapparatuur aan te schaffen. Met een simpele rekensom was dat uit te leggen. Twee films zijn mij erg dierbaar geworden. Een film, die ik maakte bij een rapport wat ik zelf geschreven had, ging een eigen leven leiden bij een aantal andere gelijksoortige bedrijven. Een soortgelijk rapport wat TNO had gemaakt over hetzelfde onderwerp (maar zonder film) belande daardoor in de prullenbak. Een tweede film werd zonder dat ik het wist ingezonden naar een Franse wedstrijd voor bedrijfsfilms. Een professioneel gemaakte film van een ander bedrijf die 10 maal zo duur was en over hetzelfde onderwerp ging, won de prijs. Maar van mijn film werden door collega bedrijven veel meer kopieën aangevraagd dan die prof-film.

In het derde deel gaan we in op de afspraken die je vooraf met de opdrachtgever moet maken. Welke voorwaarden kan hij stellen.

Deze serie artikelen zijn in een andere vorm eerder verschenen in
Video Hobby Magazine.

De foto's die gebruikt zijn in deze serie, komen allemaal uit films die gemaakt zijn voor Akzo Nobel in Hengelo, Deventer, Rotterdam en Amersfoort, en zijn met goedkeuring van Akzo Nobel geplaatst.